Katia Natur 204

NATUR is een project dat geloofd in de noodzaak naar onze wortels terug te keren en de kennis van onze
voorouders in ere te herstellen om de natuurlijke hulpmiddelen als bron van inspiratie te kunnen
gebruiken. Een afgewogen selectie van met de hand geverfde organische stoffen geven kleur aan een draad van zuiver wol om het belang van wat de natuur verbergt tot zijn recht te laten komen.

100 % wol~! 410 meter op de streng!